ಶಿಕ್ಷೆ.ಶಿಕ್ಷಣ ಕಿರುಚಿತ್ರ


ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ “ಶಿಕ್ಷೆ . ಶಿಕ್ಷಣ” ಕಿರುಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
https://youtu.be/cPC06wlu4yA

Punishment.Education – A movie


𝐏𝐮𝐧𝐢𝐬𝐡𝐦𝐞𝐧𝐭.𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 the short film depicts punishment that were meant to mend and mould the children. The film shows the reflections to the different forms of punishment and their outward meanings.

The protagonist Santa Santosh Avvannavar takes the viewers to his school days punishments and its reflections to his present days.

Screenplay and Direction by Naveen NG

The short film is brought to you by Exploring You and Powered by QtPi robotics and QtSteam

Link to the short film https://youtu.be/d6iRglaeo84

#SantaShow #Punishment #Education #ExploringYou #QtPi #QtSTEAM #SantaShowOnSaturday

Harvard alumni & InStem team honoured with Gandhian Young Technological Award by Vice President of India


Conversation with Dr Praveen Kumar Vemula Harvard Medical School alumni and Scientist at InStem Bengaluru on being honoured with Gandhian Young Technological Award by Vice President of India

Powered by QtPi robotics